600. Rocznica upamiętniająca zawarcie Traktatu Pokojowego w Mełnie

Szanowni Państwo!
1 października (sobota) 2022 roku zapraszamy wszystkich serdecznie na obchody 600. Rocznicy upamiętniającej zawarcie Traktatu Pokojowego w Mełnie, pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim .
Szczegóły obchodów przedstawiamy w załączonym plakacie.
Rozpoczynamy o godzinie 12.00 Uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Grucie. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Serdecznie zapraszamy!
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu:)

Zapraszamy!

Ciepłe Mieszkanie

Gmina Gruta rozpoczęła nabór deklaracji wstępnych w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” mających na celu oszacowanie liczby osób chcących przystąpić do programu.

Informujemy, że rozpoczynamy nabór deklaracji wstępnych w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych.

 Wstępne deklaracja maja na celu oszacowanie liczby uczestników w programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Gruta dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin składania deklaracji upływa 28.10.2022 r. – Urząd Gminy Gruta pokój nr 5

Harmonogram pracy PSZOK, miesiąc: PAŹDZIERNIK 2022 r.

PSZOK, kontakt: tel. 570 410 431; e-mail: pszok@gruta.pl

 

Nowe zasady i termin wypłaty dodatku węglowego

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o dodatku węglowym,  najistotniejsze zmiany to:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to przysługuje tylko jeden dodatek węglowy, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.  

   Ponadto informujemy, że wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców Naszej Gminy rozpoczną się od dnia 30 września br. i będą sukcesywnie kontynuowane w miarę otrzymywanych środków na jego realizację.

Uwaga Pasażerowie – zmiana trasy linii powiatowej P11 !!!!!!!!!!!

Od 26.09.2022 r. do 28.09.2022 r. zaplanowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

Autobus linii P 11 nie dojedzie do Dąbrówki Królewskiej, w związku z tym autobus będzie miał postój na przystankach ok 8 min. Annowo I dla jadących z Grudziądza oraz Salno,skrzyżowanie w kierunku do Grudziądza. Dalej trasa jak i czas przejazdu wg. rozkładu jazdy linii P11.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Dodatek do innych źródeł

Szanowni mieszkańcy Gminy Gruta

 Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  w związku z tym mogą Państwo ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych,  w następującej wysokości:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski (w załączeniu w wersji edytowalnej *.DOCX oraz *.PDF) należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie: w DZIALE RODZINA (biuro w budynku Urzędu Gminy, wejście przed bankiem).  Druki wniosków są dostępne w wyżej wymienionym punkcie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta,  są również do  pobrania na stronie Gminy Gruta.

Ważne: Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego


Załączniki

Uwaga Awaria

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Kitnowo nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Kitnowo, Gołębiewko oraz Boguszewo (od torów w stronę Gołębiewka). W związku z koniecznością wymiany fragmentu rury przerwa w dostawie wody może potrwać do godz. 14.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga Pasażerowie – zmiana trasy linii powiatowej P11 !

Od 20.09.2022 r. do 23.09.2022 r. zaplanowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

Autobus linii P 11 nie dojedzie do Dąbrówki Królewskiej, w związku z tym autobus będzie miał postój na przystankach ok 8 min. Annowo I dla jadących
z Grudziądza oraz Salno, skrzyżowanie w kierunku do Grudziądza. Dalej trasa jak i czas przejazdu wg. rozkładu jazdy linii P11.

Za utrudnienia przepraszamy!!!