Zmiana Godziny Wyjazdu na obóz MDP Mikoszewo

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas uległa zmianie godzina zbiórki oraz wyjazdu na obóz MDP Mikoszewo w dniu 13 sierpnia 2022 r.
Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Grucie ( Gruta 244, 86-330 Mełno) – 1245 ( najpóźniej) natomiast wyjazd o godzinie 1300.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością zmiany położenia odcinka sieci wodociągowej przy budowie nowego przedszkola w miejscowości Gruta, Gmina Gruta informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 11.08.2022 r. w godz. 900 – 1500 dla poniższych miejscowości: Gruta (od Szkoły Podstawowej w kierunku Jasiewa), Jasiewo, Słup oraz Orle.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), Nazwa zadania: Festyn lokalny “Dożynki wiejskie”